láska je jedinné, čeho přibývá když to rozdáváme.
28. 8. 2007 21:03

definice podle Webstrova slovníku: Potrat je předčasné vypuzení lidského zárodku jak definuje potrat WIKIPEDIE? umělé přerušení těhotenství nebo umělý potrat je záměrné ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo chirirgického zákroku.…


28. 8. 2007 20:22

Ahoj!Toto téma pro nikoho z nás není asi novinkou.Ale myslím si, že nikdy není na škodu se o tom dozvědět něco nového, nebo si připomentout informace, které známe, které jsme už slyšeli.Nechtěné dítě??? Toto spojení slov by se nemělo ani používat.…


28. 8. 2007 19:44
Rubrika: Citáty

Edwin CouklinVysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená jako od výbuchu v tiskárně očekávat vznik nového slovníku.A. EdisonNejvětší respekt a největší obdiv mám pro všchny inženýry, zvlášť pro největšího mezi nimi: pro Boha!J.A…


28. 8. 2007 19:26
Rubrika: K zamyšlení

Lidé jsou pošetilí, nelogičtía zahledění do sebeTY PŘESTO KONEJ DOBROkdyž uděláš něco dobréhovytknou ti sobectví a zjištnostTY PŘESTO KONEJ DOBROJestliže se ti něco povede,získáš falešné přátelea opravdové nepřáteleTY SE PŘESTO SNAŽ Dobro, které…


28. 8. 2007 19:14
Rubrika: K zamyšlení

Pane Ježíši, pohlédní svýma vlídnýma očimahluboko do mého nitra a sejmibřímě mých obav a vin...Ty znáš každou moji myšlenku.PROSÍM, ODPUSŤ MI,že jsem Tě dříve nehledala.Uzdrav mě, drahý Ježíši,uzdrav moji duši i tělo.Smiluj se nade mnou!Dej mi svého…


28. 8. 2007 19:04
Rubrika: Modlitby

Vykloň svá ramena, aby tě mohly požehnatoči i ruce tohoto světaČLOVĚKje oklamánv temnotě bloudí sámsténáje odcizenTobě i soběUtrpeními bolestí naplněndokud se nevrátík toběSLOVO BOŽÍčekáv porodních bolestechna zrozeníNOVÉHO ČLOVĚKAkdy odložíto…


28. 8. 2007 18:54
Rubrika: Modlitby

...Ježíši, dej, abych byla v tobě a pro Tebe takovou, jakou mě cheš mít, abych myslela podle Tebe a pro tebe to, co chceš Ty. Dej mi, abych v Tobě a pro Tebe dělala to, co chceš, abych činila...Dej, abych v Tobě a pro Tebe mluvila to, co Ty chceš..…


28. 8. 2007 8:07
Rubrika: Citáty

Bez respektu nemůže láska vzlétnout příliš vysoko: je to anděl, který má jen jedno křídlo. Je lepší ztratit svou pýchu kvůli tomu, koho miluješ, než ztratit toho, koho miluješ kvůli své pýše. Láska začíná tam, kde se potřeba druhého člověka stává…


28. 8. 2007 8:03
Rubrika: K zamyšlení

Jednoho dne jistý nevidomý muž seděl na schodech před domem s kloboukem na nohou a tabulí s nápisem: “Jsem slepý. Prosím, pomozte mi.” Šel kolem publicista a viděl, že slepec má v klobouku jen pár drobných. Sehnul se, přihodil nějaké mince, a potom,…


27. 8. 2007 17:16
Rubrika: Citáty

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. Milovat znamená jednat tak, aby druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio