láska je jedinné, čeho přibývá když to rozdáváme.

Archiv Srpen 2007

30. 8. 2007 19:27

Dnes ještě vychází slunce nad jeho světem… Dnes jeho poslední, poslední je den… Ač lidmi nespatřen už přece je člověkem a dnes bude z lůna matky vypuzen… O život nežádal, nechtěl nic zlého, že byl počat, nemůžeš mu za zlé mít… Ale když mu byl život…


30. 8. 2007 19:10

Proč je tu pro mě lásky málo,vždyť já jsem o život nežádalo.Jaká jsi asi maminko moje?Vím, že jsi plná nepokoje.Moc tě miluji a to už vím,i když se asi nenarodím.Lituji, mami, tebe a taky mého tátu, že bludné cesty spojily vás v jednotu.Řekněte všem…


30. 8. 2007 16:11
Rubrika: K zamyšlení

Jedno malé dítě se ptalo dospěláka: "Kdybys nebyl dospělákem, čím bys chtěl být?" Dospělý chvíli přemýšlí a pak řekne: "Mno, tak nějakým významným člověkem, abych měl hodně peněz a měl se hezky, nemusel bych pracovat atd. a čímpak ty?"Dítě zažvatlá …


30. 8. 2007 16:03
Rubrika: K zamyšlení

Malý chlapec se zeptal maminky: "Proč pláčeš?" "protože jsem žena," odpověděla maminka. "Nerozumím" odpověděl syn. Jeho máma ho jen objala a řekla: "A nikdy ani nepochopíš!" Později se chlapec zeptal svého otce: "Proč se mi zdá, že máma pláče bez…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio